Kdo byl Jack Rozparovač?

Počet podezřelých v případech vražd, které nakonec byly připsány pachateli jménem Jack Rozparovač, byl více než sto jmen. Některé z nich jsou velmi pravděpodobní, celá řada z nich jsou ale vyloženě směšné a jedná se na první pohled omyly.

Snad každý rok vychází několik knih nebo filmů, ve kterých se autor zabývá činy Jacka Rozparovače a velmi často přichází i s vlastní originální teorií o tom, kdo byl vlastně ve skutečnosti vrahem, kterého celý svět zná pod jménem Jack Rozparovač.

Některé knihy jsou velmi hodnotné a mnoho autorů objeví zajímavé a dosud neznámé detaily a podaří se jim tak přispět větším či menším dílkem do skládačky „Jack Rozparovač“. Většinou mají ale autoři podobných výtvorů snahu překrucovat fakta tak, aby jim pasovali do jejich konkrétní teorie. A záměrně vynechávají některá známá fakta o tomto případu.

Kdo byl vrah Jack Rozparovač?

Na začátku celého případu policie věřila, za zločiny je zodpovědný některý z místních gangů. Proto se jejich vyšetřování zaměřovalo především na tyto gangy. Nicméně, od začátku září 1888 už policie došla k závěru, že gangy za tyto vraždy zodpovědné nejsou. Publicita a panika byla tak velká, že je nepředstavitelné, že by alespoň jeden z členů gangů o provedených vraždách nějakým způsobem neinformoval policii.

Policie hledá osměleného vraha

V době vraždy Annie Chapman (8. září 1888) se již pátrání policie zaměřovala na hledání osamělého vraha. Místo vyslýchání členů gangů se policie zaměřila na hon proti osmolenému vrahovi.

V průběhu vyšetřování jednotlivých vražd existovala celá řada spekulací o tom, že vrah vykazuje poměrně velké lékařské znalosti, nebo alespoň dobré znalosti anatomie. Proto policie začala prověřovat, zda by vrahem nemohl být některý ze studentů medicíny.

Další teorie o tom, kdo by mohl být Jack Rozparovač, se ale přikláněla spíše tomu, že se bude jednat o nějakého řezníka, nebo někoho kdo pracuje na jatkách. Policie tedy prováděla rozsáhlé vyšetřování mezi mnoha místními řezníky nebo lidmi pracujícími na jatkách. Ale opět se jí nepodařilo najít žádnou stopu. Všichni prověřovaní mohli doložit alibi na dobu spáchání vraždy.

Žil Jack Rozparovač v oblasti kde se vraždilo?

Po celou dobu, co se policie honila za vrahem jménem Jack Rozparovač, běla většina jejích vyšetřovatelů přesvědčena, že tento vrah musí pocházet a žít ve čtvrti kde probíhají vraždy. Nasvědčovala tomu volba jednotlivých míst, kde byly oběti nacházeny.

Během tohoto vyšetřování bylo provedeno více než 2000 výslechů a 80 lidí bylo zadrženo v policejní vazbě. Je dost dobře možné, že Jack Rozparovač byl jedním z vyslýchaných nebo dokonce zadržených. Ale během tohoto vyšetřování se nepodařilo objevit nic, co by umožnilo některého konkrétního podezřelého obvinit a postavit před soud.

Seznam podezřelých není ani dnes konečný

Seznam možných podezřelých není ani dnes s definitivní platností uzavřen. Jak již bylo zmíněno v úvodu, každou chvíli se objeví nová, více či méně seriózní teorie o tom, kdo mohl být vrahem. O tom kdo je to vlastně Jack Rozparovač. Některé z nich jsou hodně fantastické a povedlo se je poměrně spolehlivě vyvrátit. Mezi takto „obviněné“ patřil například i princ Edward Albert Victor.

Jack Rozparovač


Místa kde vrazdil Jack Rozparovac

    Základní fakta

  • Přezdívka: Jack Rozparovač
  • Alias: vrah z Whitechapel
  • Skutečné jméno: neznámé
  • Počet obětí: 5 - ?
  • Kdy vraždil: 1888 - ?
  • Kde vraždil: Londýn, Anglie
Jack Rozparovac - dopis z pekla

Jack Rozparovac - dobové zobrazení

Copyright © 2024, všechna práva vyhrazena Jack-Rozparovac.cz
Kontakty |